Hoop

Hoop

Aspiratiecoach hoopOp sommige momenten in je leven denk je dat je de enige bent die de uitdagingen krijgt in het leven. Totdat je hoort dat je niet de enige bent. Het geeft troost te weten dat je niet de enige bent die aan het vechten bent of was met de uitdagingen van het leven.

Hierdoor kun je leren van elkaar en hoop putten uit het verhaal van de ander die al verder is. Uitdagingen in het leven krijgt iedereen, de een wat minder de ander meer. Waarom zouden we ons schamen om hierover te praten? Je kunt een ander heel goed helpen door je verhaal te vertellen en daardoor iemand hoop te geven op een betere toekomst.

Waarom zou je je schamen over leed dat je is aangedaan en je wilt vechten voor een andere toekomst? Het is toch vreemd dat er in kranten en TV uitgebreid wordt ingegaan op zaken als huiselijk geweld en seksueel misbruik. Veel mensen lezen kranten en kijken TV. Dan is het toch vreemd als het zelfde verhaal verteld door iemand in onze omgeving niet gehoord zou kunnen worden.

Het is vreemd dat iemand zich moet schamen als er geweld in welke vorm dan ook tegen hem of haar gebruikt is. De agressor is degene die zich moet schamen. Als het zo dichtbij komt vinden mensen het vaak nog niet zo makkelijk om op dergelijk verhaal te reageren. Terwijl het daadwerkelijke luisteren zo belangrijk is. Ik weet dat het zware kost is en je houd het graag buiten je eigen kring. Maar misschien ben je wel de laatste strohalm voor deze persoon. Steek je hand uit, letterlijk en figuurlijk en luister in ieder geval. Probeer te helpen waar je kan om de persoon uit de situatie te halen. En helpen hoeft niet te betekenen dat je zelf in de situatie gaat maar hulp inroept voor de persoon in kwestie. En luistert met je hart naar het verhaal, zonder te veroordelen of vooroordelen te hebben.

Het vergt moed, kracht en doorzettingsvermogen om uit dergelijke situatie te komen. Als je dan uiteindelijk het besluit neemt en uit de situatie stapt is dat bewonderenswaardig en verdient alle ondersteuning. Het mooiste is als de persoon dan ook nog besluit zijn of haar verhaal naar buiten te brengen om anderen hiermee te helpen. Het leren van andermans ervaringen is nog altijd een van de beste middelen gebleken. Het geeft hoop en kracht om te zien dat het mogelijk is om een ander leven op te bouwen op de brokstukken van je verleden.

Het zou zo mooi zijn als we de schaamte zouden vervangen door moed en kracht om ons verhaal te doen.  Het geeft het gevoel niet alleen te staan in je gevecht om uit een situatie te komen die zo onveilig is of is geweest. Het had ook jou verhaal kunnen zijn…….. maar gelukkig sta je dan niet alleen en weet je waar je terecht kan!

Ik wens een ieder een liefdevol hart die openstaat voor de mensen om hen heen!

groet,

De Aspiratiecoach!

 

Survivor of Victim?

Survivor of Victim?

aspiratiecoach survivor autistenscoach www.aspriratiecoach.nlHet leven gaat niet altijd over rozen, dat is een feit. Het bestaat soms uit heel heftige gebeurtenissen die je totaal onderuit halen. Ook mijn leven is niet over rozen gegaan. Soms had ik het gevoel alleen de doornen te mogen zien.

Het is niet voor niks dat ik mij op vele gebieden ervaringsdeskundige mag!! noemen. Het heeft ook heel wat gekost om te komen waar ik nu ben….een survivor en geen victim!

Dat wil niet zeggen dat ik deze gebeurtenissen totaal vergeten ben. De weg hiernaar toe was niet makkelijk en ging niet vanzelf. Wat ik merkte was dat ik door de heftige gebeurtenissen niet meer in staat was om mijn eigen aandeel hierin te zien. Ik voelde me slachtoffer van de omstandigheden en kon hierdoor niet meer handelen. Het gebeurde mij allemaal, althans zo voelde het voor mij. Jarenlange mishandeling, geestelijk en lichamelijk, maakte mij tot een gewillig slachtoffer.

Niet meer in staat om mezelf uit de situatie te halen. Vaak wordt dan ook gezegd door de omgeving “Waarom ga je niet weg?”. Dat is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Hoe gek het ook klinkt, de situatie waarin je verkeerd is bekend. Je weet wat er dagelijks op je afkomt en je weet hoe de dagen verlopen. Als je weggaat weet je niet waar je terecht kan of komt. Je kunt niet meer normaal nadenken over hoe je aan bv. inkomen of een ander huis komt. Ook weet je niet wie nog te vertrouwen is. Voor mij kwam de ommekeer toen mijn kinderen in gevaar kwamen.

Voor het eerst in jaren voelde ik me geen slachtoffer meer maar zag ik heel helder wat mijn aandeel was in de situatie. Ik heb het toegelaten dat men zo met mij omging en daardoor ook met mijn kinderen. Mijn hele wezen kwam in opstand en dat voelde goed. Ik was heel erg bang maar daar ging ik dwars doorheen om mijn gezin te redden.

Dat maakte dat ik bergen heb verzet om met mijn kinderen weg te gaan uit de ongezonde omstandigheden waarin wij leefden. We zijn gevlucht en hebben alles achter gelaten. We hadden niks nodig want we hadden elkaar. Het gevoel dat er toen los kwam is een gevoel van overleven. Je voelt weer dat je zelf invloed kan hebben op je leven, geen slachtoffer meer maar een survivor!!

Als je de slachtofferrol loslaat en je gaat weer (over)leven gebeuren er wonderlijke dingen. Je ziet weer mogelijkheden om aan een huis te komen, een inkomen, een inboedel en wat nog nodig is. Je krijgt hulp uit onverwachte hoeken, van mensen waarvan je het nooit had verwacht. Dat is geen geluk hebben, dat is je eigen aandeel. Je laat mensen zien dat er niet meer met je gesold kan worden. Ze zien dat je niet meer berust in de situatie, niet meer klaagt maar aanpakt. Hierdoor zijn mensen bereid je te helpen.

Ik schrijf dit in een notendop maar dit proces heeft een behoorlijke tijd in beslag genomen. Er zijn tijden geweest dat ik het niet meer zag zitten en hopeloos werd door alle zaken die ik nog moest regelen. Maar steeds weer klom ik naar boven doordat ik weigerde slachtoffer te zijn in dit leven. Ik wilde niet meer overleven maar leven! Ik wilde ook weer de rozen zien en niet alleen de doornen. Ik zie ze nu allebei en hoe mooi is dat! Ja het is waar, door het schrijven van een klein stukje levensgeschiedenis op deze site stel ik me kwetsbaar op. Zo voelt het niet voor mij.

Door alles wat ik heb meegemaakt had ik alles wat ik had verloren en ben ik weer gestart met niks. Ik weet dat ik altijd weer de kracht zal hebben om dit weer te doen. Dit verhaal is een echt verhaal en is geschreven vanuit mijn hart. Wie kan mij dan nog kwetsen? Al zou ik met dit verhaal maar één iemand de moed en kracht kunnen geven om zijn of haar leven een nieuwe kans te geven zou dat geweldig zijn.

Ik heb gezorgd dat mijn ervaringsdeskundigheid  nu met professionele studies is onderbouwd. Hierdoor ben ik in staat mensen op een professionele manier te begeleiden die nog in deze situatie of andere situaties zitten en niet weten hoe verder. Dit was sinds ik ben gevlucht al mijn droom en ik ben hard op weg deze droom te verwezenlijken. Want een ieder verdient een leven waarin hij of zij vrij kan zijn om zijn hart te volgen en zijn leven in vrijheid te leven. Samen kunnen we deze stap zeker aan…..de eerste stap is aan jou…..ik ben er voor jou wanneer jij klaar bent voor je eerste stap!

Warme groet, De Aspiratiecoach

Autismecoach bij volwassenen

Autismecoach bij volwassenen

coaching bij autisme|www.aspiratiecoach.nlBij het woord autisme denken we vaak aan kinderen. Niet gek want juist bij kinderen zien we heel duidelijk signalen van autisme. Hoe ouder men wordt hoe meer houding en gedrag wordt aangepast aan de buitenwereld. Het merendeel van de volwassenen krijgt pas op latere leeftijd een diagnose. Het kan zijn dat het niet eerder is opgemerkt of dat het  in eerdere jaren bestempeld is als lastig of ongehoorzaam. Andere volwassenen hebben (nog) geen diagnose maar voelen en weten van zichzelf dat ze “anders” zijn. Zolang zich hierbij geen problemen voordoen is verdere hulpverlening niet noodzakelijk.

De beleving van de wereld is een heel andere beleving voor mensen met autisme. Het is lastig de wereld te begrijpen als je anders waarneemt, informatie anders verwerkt, een andere betekenis verleent aan de informatie en op dit alles anders reageert. De wereld wordt hierdoor erg verwarrend voor mensen met autisme en zij moeten met deze complexe samenleving zien om te gaan.

Dat valt vaak nog niet mee. Je wilt heel graag meedoen maar vaker lukt dat niet zo goed. Of je doet heel goed mee maar bent na je bezigheden zo ontzettend uitgeput van alle pogingen je staande te houden. Het vertellen dat je (misschien) autisme hebt is ook niet zo makkelijk. Als je ADD of ADHD hebt wordt dat vaker geaccepteerd. Als je autisme hebt ben je vaak ineens een rare snuiter.

Het is toch vreemd dat deze ideeën over autisme nog steeds bestaan! Er zijn zoveel mensen met autisme die hoogopgeleid zijn, goede banen hebben en een gezin. Deze mensen doen hun uiterste best om in deze maatschappij hun steentje bij te dragen en te dealen met de dagelijkse uitdagingen van hun autisme.

De diagnose autisme is geen modeverschijnsel. De samenleving is de afgelopen decennia complexer geworden. Vroeger ging de vader werken en de moeder bleef thuis om haar gezin te runnen. Er stond een meester of juffrouw voor de klas die je vertelde wat je moest doen en wanneer je het af moest hebben. Nu wordt al van kleins af aan verwacht dat kinderen hun eigen werk inplannen. Er zijn mobiele telefoons gekomen en internet en er wordt op het gebied van sociale media van alles van je verwacht.

Hoe complexer de wereld  wordt hoe vaker iemand met autisme gaat vastlopen op diverse gebieden. Er is structuur en duidelijkheid nodig en dat is tegenwoordig steeds minder aanwezig op heel veel gebieden.
Dit heeft tot gevolg dat er geen ruimte meer lijkt over te blijven om de hoeveelheid prikkels te verwerken met overprikkeling tot gevolg.

Ook op werkgebied worden steeds meer eisen gesteld. Het communiceren, samenwerken, sociale vaardigheden, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, snel schakelen tussen taken of planning zijn allemaal zaken die nog niet zo makkelijk zijn voor mensen met autisme.

Iedere persoon met autisme is anders, net als alle mensen zonder autisme. Het is van belang voor hen te leren waar hun belemmeringen liggen en hun kwaliteiten. Soms met enkele kleine aanpassingen kan de werkomgeving dusdanig aangepast worden dat mensen met autisme uitstekend kunnen functioneren. Coaching voor volwassenen met autisme kan helpen om uit te zoeken waar de kwaliteiten en belemmeringen liggen.

Autisme is geen excuus om niet het beste uit jezelf te halen. Door de juiste begeleiding en hulp kun je heel ver komen. Het is wel een kwestie van heel hard werken en doorzettingsvermogen. Het zou zonde zijn om je kwaliteiten onbenut te laten en hierdoor je eigen persoonlijke ontwikkeling te stagneren. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen met autisme die heel ver gekomen zijn. En met ver gekomen zijn bedoel ik niet alleen de beroemde mensen met autisme. Hiermee bedoel ik ook de “gewone” mens met autisme die toch een gezin heeft, een baan of dagbesteding heeft weten te verwerven en hier met of zonder hulp uitstekend functioneert.

Om zover te komen heb je soms de ondersteuning nodig van een coach die ervaringsdeskundig is op het gebied van autisme. Die weet tegen welke zaken je aanloopt en die je kan helpen een gepast stappenplan te maken. Die je kan helpen om je diagnose te verduidelijken tegenover je werkgever. Die ook samen met de werkgever kan kijken naar eventuele aanpassingen waardoor je (nog) beter kan functioneren. Of die aan je partner of familie zaken kan uitleggen die gerelateerd zijn aan je diagnose en aan jou. Die jouw handvatten kan geven om het hebben of krijgen van een diagnose te verwerken en te kijken naar wat dit voor jou betekend.

Het vragen van hulp is nog niet zo makkelijk en kost heel wat moed, kracht en doorzettingsvermogen. Maar wat kost het jou voor energie om te blijven in de situatie waar je nu in bent? Deze energie gaat verloren en kun je niet meer gebruiken om het beste uit jezelf te halen. Hoe zonde zou dat zijn! Natuurlijk ben jij het die het uiteindelijk doet, want dat kun je. Maar hoe fijn is het om een hulplijn te hebben die weet waar je het over hebt en die je kan inroepen wanneer je dat nodig hebt?

Ik wens je veel kracht, moed en doorzettingsvermogen toe om die hulp in te roepen en te aanvaarden als je dit nodig hebt!

Fijne dag,
De Aspiratiecoach!

autisme coach volwassenen |www.aspiratiecoach.nl

Vogeltje

Vogeltje

Er zullen genoeg momenten zijn in je leven waarop je weet dat je een besluit moet maken dat je leven veranderen zal.
Je twijfelt of het haalbaar is, je twijfelt of je dat zou kunnen. Natuurlijk mag die twijfel er zijn, alles mag er zijn.
Als je een vogeltje jarenlang opsluit zal het ook twijfelen of het nog zal kunnen vliegen. Aspiratiecoach - Een vogeltje
Het heeft daarom ook tijd nodig om uit het kooitje te komen. Het zal proberen zijn vleugeltjes uit te slaan en te vliegen. 
Het zal bevestigd moeten worden dat het mogelijk is om te vliegen al zijn het maar iedere keer kleine stukjes.

Maar eens, op de goede tijd, zal het de moed en kracht vinden om echt uit te vliegen! Het vogeltje zal hierdoor weer zelfverzekerd en trots rond vliegen waarheen het maar wil!

Het kooitje staat voor alles wat je tegenhoud om uit te vliegen en je twijfel of je het zou kunnen.
Een vogel is, net als een mens, niet gemaakt om opgesloten te zitten in welke situatie dan ook. Het kooitje staat voor je eigen gedachten en gevoelens die je tegenhouden om je uit te laten vliegen. 

Bedenk eens waar je naar toe zou willen gaan in je leven. Zie, hoor of voel eens hoe het voor je is als je daar zou zijn. Zie, hoor of voel eens hoe anders het is dan je huidige situatie en stel je dan eens voor dat je daar naar toe zou gaan. Hoe fijn is dat om daar een kijkje te kunnen nemen? Besef dat het kracht, moed en doorzettingsvermogen vergt om uit te vliegen. 
Dat alles heb je in je, soms ben je het alleen even kwijt. 

En mocht je niet alleen willen vliegen, vlieg ik een eindje met je mee totdat…..je zelfverzekerd en trots je weg verder vervolgt….omdat je het kan!

Fijne dag,
De Aspiratiecoach

Hokjes en labels!

hokjes en labels!

Aspiratiecoach-hokjes en labels |www.aspiratiecoach.nlHokjes en labels? Je legt jezelf beperkingen op door je in een hokje te laten plaatsen. Of een labeltje aan je te hangen.
Daardoor loop je iedere keer tegen de muurtjes van het hokje op.
Verras de mensen door uit het hokje te komen en je plaats in te nemen die je verdient.
Zodra je ervaart dat je je labeltje of hokje niet meer nodig hebt kun je gaan groeien.
Grote kans dat de wereld anders tegen je aankijkt….of jij tegen de wereld.

Hoe mooi is het dan als je beseft dat je jezelf al die tijd hebt tegengehouden alleen omdat je in een hokje geplaatst bent?

Laat de mensen zien dat je meer bent dan dat hokje of dat labeltje.
Jij bent het waard om jezelf te vinden buiten alle beperkingen die we ons hebben (laten) aan(ge)meten.

Je bent meer dan je beperkingen of tekortkomingen, en zeg nu zelf…wie heeft er geen beperkingen of tekortkomingen?
Het is net als het zoeken naar een klavertje 4….zeer zeldzaam.

Laten we nu alle mensen eens in ons hart stoppen in plaats van in een hokje of aan een labeltje…..tja hoe mooi zou dat zijn? Ik ben ermee gestart….wie gaat ermee door?……Het voelt zoveel beter, geloof me!

En wil je de stap uit het hokje niet alleen zetten…dan ben ik er voor jou!!

Fijne dag,
De Aspiratiecoach!

De eerste stap naar de Aspiratiecoach

De eerste stap naar de Aspiratiecoach

Voordat je klaar bent voor het nemen van een grote stap naar de rest van je leven zijn er al heel wat momenten geweest waarop je hebt bedacht hoe het zal zijn. Hoe zou het zijn als je eindelijk besluit jouw leven te gaan leven. Hoe zou het zijn als je weggaat uit de oude situatie. Het kost zoveel moeite, pijn, doorzettingsvermogen, kracht en moed om de stap te zetten.

De eerste stap Aspiratiecoach

Maar hoeveel moeite, pijn, doorzettingsvermogen, kracht en moed heb je nodig om te blijven waar je bent. En al deze dingen leiden niet tot verandering als je blijft waar je bent. Je bent al je energie kwijt aan het in stand houden van een situatie waarin je niet gelukkig bent. Stel je eens voor dat je al deze dingen inzet voor een leven waarin je kunt zijn wie je zou willen zijn, schrijf eens op wat je doelen zouden zijn en hoe dat eruit zou zien, maak dit concreet voor jezelf en zie en voel wat dit met je doet!

 

Je leeft nu misschien in onzekerheid en pijn, met schuldgevoel naar je omgeving en verlangt naar rust en een leven zonder pijn in je hart. Het kan anders! De eerste stap naar een nieuw of ander leven gaat niet over rozen, ik ga het dus niet rooskleuriger maken en dat weet je in je hart ook. Het nemen van die eerste stap is dus een hele belangrijke en dat weet ik maar al te goed. Het maakt je angstig en je bent geneigd om dan maar liever in de situatie te blijven die je kent. Met alle pijn en verdriet tot gevolg. Ik kan je ondersteunen bij het zetten van die stap want die is het belangrijkste. Het kost ook energie, kracht, inzet en doorzettingsvermogen maar dan wel naar het door jou gestelde doel. Naar een leven zonder verdriet en pijn waarin je jezelf dankbaar zult zijn dat je de grote sprong gewaagd heb.

Het kan ook zijn dat je de eerste stap al hebt gezet. Je hebt besloten dat je los wilt komen van oude pijn of oude wonden. Je weet nog niet hoe je nu verder moet en dat is niet erg. Die eerste stap naar jezelf is dan al gezet en dat is helemaal geweldig. Je kunt het aan, geloof me, alles wat je nodig hebt zit al in je. Je bent alleen even vergeten waar je het hebt gelaten. Aspiratiecoach zal je handvaten geven om alles wat je nodig hebt weer terug te vinden in jezelf.

Jij bent degene die de verandering kan zijn in je leven als je in een situatie zit waarin je niet meer wilt zijn. Het is nog maar een kleine stap in het geheel maar voor jou een hele grote….maak die eerste afspraak met de Aspiratiecoach en ik zal je ondersteunen bij de rest van je stappen. Recht vanuit het hart, mijn professie en ervaring!

 

Veel moed, kracht en wijsheid toegewenst bij deze stap!

De Aspiratiecoach

Aspiratiecoach

Seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk

seksueel misbruik binnen de katholieke kerkSeksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk

Seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk veroorzaakt veel verdriet en ellende, het komt ook vaak pas na jaren naar buiten.
In het boek ‘Stil in mij’ vertellen tientallen vrouwen over seksueel, fysiek en psychisch geweld door nonnen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Voor Metro doet de in Indonesië geboren Merapi (66) haar schokkende verhaal.

Seksueel misbruik komt overal voor, van hoog tot laag, van arm tot rijk!
Soms komt het na jaren pas naar buiten en wordt als schokkend ervaren door de omgeving. Waar ga je naar toe met je verhaal, geloven de mensen je wel, kun je hulp verwachten na dergelijke levensgebeurtenissen en waar vind je die hulp? Deze vrouw is zo dapper om een boek te schrijven over haar schokkende ervaringen. Vele zijn (nog) niet in staat hun verhaal publiekelijk te vertellen of willen dit ook niet. Zij zouden graag hun verhaal in vertrouwen willen vertellen. Ze willen weten hoe ze de gevoelens van machteloosheid, vernedering en schaamte kunnen veranderen zodat ze minder van invloed zijn op hun leven.
Blijf niet zitten met je verhaal en je vragen, maak een afspraak bij de Aspiratiecoach!

groet,
De Aspiratiecoach!
Professioneel coach en ervaringsdeskundige bij autisme, huiselijk geweld en seksueel misbruik, tevens voor andere levensvragen!

Centrale Coherentie en de Theory of Mind

Centrale coherentie | Aspiratiecoach.nl, coach voor autisten.  Centrale Coherentie en de Theory of Mind

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking. De informatie komt op een andere manier binnen als bij mensen zonder autisme. Dit komt mede door het minder goed ontwikkelde vermogen van de centrale coherentie en de Theory of Mind.

Centrale coherentie:

Centrale coherentie is het vermogen om informatie te integreren tot een betekenis, samenhangend geheel.

Bij mensen met autisme is dit vermogen minder goed ontwikkeld. Het gevolg hiervan is dat ze vaak slechts een specifiek deel van de informatie horen of zien en daardoor het complete beeld missen. Het is een fragmentarische waarneming. Het andere gevolg is dat ze hierdoor een tragere informatieverwerking hebben.

Het is hierdoor ook vrij lastig om verbanden te kunnen leggen tussen de ene en de andere gebeurtenis. Gebeurtenissen zijn allemaal losstaande gebeurtenissen zonder verband. Je kunt het vergelijken als een puzzel die nooit af is. Daar is ontzettend veel energie voor nodig en moed om toch te proberen je puzzel compleet te maken.

Het vermogen om informatie te integreren is ook nodig om gemotiveerd te zijn om dingen te doen. Je wordt niet gemotiveerd om iets te doen als je het verband niet kan leggen waarom je het zou moeten doen. bv. Het halen van een specifiek vak op school omdat je het later nodig hebt voor je beroep. Als je dit verband kan leggen zal je gemotiveerd zijn om voor dit vak een voldoende te scoren.

Klik op onderstaande link voor een duidelijke visuele uitleg over sociale coherentie: http://www.youtube.com/watch?v=yhRRHL2FNOw

Theory of Mind:

Theory of Mind is het vermogen van mensen om zich in anderen te verplaatsen en om het gedrag van de ander te kunnen begrijpen, verklaren en te voorspellen.

Als dit vermogen minder ontwikkeld is wordt het lastig om anderen te begrijpen. In sociale situaties kan dan minder goed worden bepaald welk gedrag passend is.  Ook kan dit in gesprekken lastig zijn aangezien ze dan alleen stukjes informatie horen en dit verkeerd interpreteren of horen alleen wat ze willen horen.

Door een verminderd vermogen zich in anderen te verplaatsen ontstaat vaak verwarring of misverstanden in de communicatie. Iemand met autisme kan geheel ongebruikelijk reageren op situaties waarvan men verwacht dat ze anders zouden reageren. Dit kunnen reacties zijn die totaal de plank misslaan. bv. het niet kunnen huilen bij begrafenissen of het niet tonen van hun verdriet. Dit kan tot ergernis leiden van de andere aanwezigen.

Zijn mensen met autisme dan niet gevoelig? Jazeker, merendeel van de mensen met autisme zijn overgevoelig of zelfs hoog gevoelig. Alle indrukken komen vaak zo hard binnen dat ze erdoor overspoeld worden. Door de tragere informatieverwerking krijgen ze al deze indrukken niet goed geordend en kunnen dit dan niet delen met een ander. Het gevolg hiervan is dat ze zich gaan afsluiten voor de buitenwereld als bescherming voor zichzelf.

In het dagelijks leven ontvangen we dagelijks halve informatie of spreken we zinnen niet uit. Mensen met autisme werken dan heel hard om deze informatie compleet te krijgen. Dit lukt vaak maar ten dele waardoor ze meer gaan reageren op het feitelijke, verbale niveau. De onderliggende boodschap of bedoeling wordt dan niet begrepen. De gesproken taal wordt letterlijk opgevat. Als je bv. vraagt om de was uit de wasmachine te halen zal ook enkel de was uit de machine worden gehaald, niets meer en niets minder. Hierdoor ontstaan vaak irritaties onderling want de verwachting van de ander – het is toch normaal dat je de was dan ook daar brengt waar die thuishoort? – wordt niet waargemaakt.

aspiratiecoach letterlijkaspiratiecoach tijdschrift

Sarcasme wordt niet begrepen omdat de gesproken taal niet overeenkomt met de non-verbale uitdrukking van de ander. Je kunt begrijpen dat dit tal van problemen op kan leveren. bv. een baas die met een vriendelijke blik tegen je zegt dat je goed bezig bent terwijl hij eigenlijk bedoelt dat je slecht werk hebt geleverd. De werknemer met autisme zal hierdoor met veel vreugde verder gaan op dezelfde manier zoals tevoren. Hij denkt namelijk dat je het meent!

Klik op onderstaande link voor een duidelijke visuele uitleg over Theory of Mind: http://www.youtube.com/watch?v=tkLRR2waiRw

Dit is pas een klein deel van allerlei misverstanden die kunnen ontstaan in de communicatie die ontstaan bij het minder ontwikkeld vermogen van de centrale coherentie en de Theory of Mind.

Bovenstaande stuk geldt niet altijd voor iedereen met autisme aangezien iedere autist verschillend is, zoals alle mensen verschillend zijn. Ik hoop dat ik hiermee een klein inkijkje heb gegeven in de verwarrende wereld die autisme heet. Tevens hoop ik op begrip voor de wereld van autisme zodat er met meer liefde gecommuniceerd kan worden met minder boosheid, verwarring of misverstanden.

Op korte termijn volgt een nieuw blog over communicatie en autisme.

Een inspiratie voor de Aspiratiecoach

Ricardo Frederiks, Een te grote pot voor een kleine Asperger!

De inspiratie voor de Aspiratiecoach kwam deze week uit onverwachte hoek. Van een jongeman van 19 jaar, woonachtig te Heerlen. Ik kwam zijn facebookpagina tegen en zijn recent door hem zelf geschreven en zelf uitgebrachte boek! Hij verkoopt deze boeken zelf en via boekhandels. Eindelijk weer eens een boek van een echte ervaringsdeskundige. Ik heb via een persoonlijk bericht laten weten hoe knap ik dit vind en hem veel succes gewenst. Natuurlijk heb ik het boek inmiddels in huis en ben gestart met lezen. Hieronder een stukje tekst van zijn website http://www.ricardofrederiks.nl.  Neem gerust een kijkje op zijn site, op korte termijn ook een link naar Aspiratiecoach op de website van deze ondernemende jongeman! Nieuwsgierig naar zijn boek…..hoe dit boek te bestellen staat in heldere bewoordingen op zijn website!

Aspiratiecoach Ricardo Frederiks

 

Ricardo Frederiks!

Mijn naam is Ricardo Frederiks, 19 jaar,
ICT student en woon in Heerlen. Mijn
grote passie is niet alleen het schrijven van een
boek maar ook het dichten. In februari van dit
jaar ben ik daardoor, na het winnen van een
door de gemeente Heerlen uitgeschreven
verkiezing, Jeugd-stadsdichter van Heerlen.

De afgelopen twee jaar ben ik verder ook
bezig geweest met het schrijven van een boek.
Het verhaal in mijn boek is volledig in de
“ik-vorm” geschreven, waarbij de door mij bedachte
hoofdpersoon van 16 jaar een aantal niet al te
spannende dingen meemaakt. Hij maakt gewone
dagelijkse dingen mee zoals liefde, pesterijen,
en noem maar op.

Waarom is het boek dan toch bijzonder?

Sinds mijn vroege jeugd is het mij bekend dat
ik het syndroom van Asperger heb. Omdat men
dit als een ziekte of ontwikkelingsstoornis ziet heb ik
gemeend mijn dagelijkse leven eens te beschrijven
zodat er iets meer begrip zou ontstaan voor mijn
“afwijking”. De kracht van het boek is dan ook
gebaseerd op de beschrijving van de
hoofdpersoon met zijn, als gevolg van het asperger
syndroom, afwijkende kijk op het leven.
Een doodnormale handeling voor een “normaal”
persoon kan namelijk voor iemand met dit syndroom
een enorm moeilijke puzzel zijn.

Het is niet de bedoeling om met mijn boek een
idee te geven wat Asperger is. Nee, het doel is het
om de lezer voor even iemand met het Asperger
syndroom te laten zijn! Kenmerken van deze
aandoening zijn daarom zowel in het verhaal,
als in de schrijfstijl te herkennen.

Na veel overleg en denkwerk, heb ik besloten om
het boek zelfstandig uit te gaan geven, zonder
tussenstap naar een uitgeverij. Dit is mij met
behulp van een aantal personen succesvol
gelukt, en het resultaat mag er zeker zijn.
Complimenten die ik mocht ontvangen waren
fantastisch en ik hoop dat iedere lezer het boek
zal waarderen!

 

 

 

 

Je ziet er zo normaal uit!

Je ziet er zo normaal uit…..je hoort het zo vaak. Mensen hebben een ander beeld van hoe iemand met autisme uit zou moeten zien. Als iemand die er goed uit ziet en behoorlijk intelligent is zegt dat hij of zij autisme heeft zijn ze vaker geschokt. Wat raar, je hebt geen duim in je mond, je zit niet in een hoekje te kwijlen of draait rondjes om je eigen as!  Bij sommige is het duidelijker dan bij de ander, net als bij “normale” mensen.

Mensen met autisme kunnen vaak helemaal niet autistisch of behoorlijk “normaal” overkomen. Het is echter een uitputtingsslag om dit vol te houden. Misschien zou je wel nooit vermoeden dat diegene autisme heeft of verwacht je niet het etiketje autisme op die persoon. Vaak zijn mensen met autisme lomp en onhandig, vaker zenuwachtig, arrogant ook nog wel. Ze gedragen of bewegen zich soms vreemd maar meestal kun je het niet zien.

Het is een heel gevecht om als goedopgeleide, fatsoenlijke gedragende man of vrouw een baan te vinden of te behouden. Het is goed dat ze “normaal” kunnen lijken, echt een topprestatie, het betekent echter niet dat ze het niet zwaar hebben of geen Asperger hebben. Het is dan een zware weg geweest langs diverse wegen om zover te komen. Er zal altijd concentratie, inspanning en alertheid gevraagd worden om deze prestatie te leveren. Werkgevers weten vaak wel wat Asperger is maar vaak niet wat het inhoud.

Het is ook pijnlijk te horen dat men er niet uitziet alsof men Asperger heeft of het lijkt wel of men het niet zo erg heeft. Het getuigt van weinig respect voor de ervaring van diegene die ermee te maken heeft. Ze hebben er zo hard voor moeten knokken en moeten dat blijven doen. Ze moeten heel hard werken om te kunnen doen wat ze doen.

je ziet er zo normaal uit aspiratiecoach

Volwassenen met Asperger zijn helaas vaker verkeerd gediagnostiseerd. Asperger werd pas in 1994 erkend en opgenomen in de DSM-!V. Ze kregen eerder andere, lees verkeerde, diagnoses en kregen Ritalin voorgeschreven terwijl ze deze symptomen niet hadden. Ze hadden geen trainingen, hulp en begrip voor hun problematieken. Ze hebben zich op eigen kracht en moed door het leven geslagen. Het toont aan hoeveel kracht, intelligentie, aanpassings- en probleemoplossend vermogen er aanwezig is. Wat een opluchting als een volwassenen eindelijk een goede diagnose krijgt. Ze zijn niet gek of moeilijk, ze hebben het Syndroom van Asperger!

Het stellen van een diagnose op latere leeftijd is lastiger. De tekenen van Asperger zijn meestal minder zichtbaar vanwege het aanwezige aanpassingsvermogen. De Asperger heeft zich grote moeite gedaan om “normaal” te worden. Twijfel niet aan de diagnose of de capaciteiten van de Asperger. De Asperger wil zo graag onderdeel zijn van het “normale” leven en doet alle moeite hiervoor. De positieve eigenschappen van de Asperger doen de negatieve echt teniet! Ze willen er zo graag bij horen en doen hun uiterste best om hun werk goed te doen. De eer in hun werk staat hoog in het vaandel en hard werken is hun zeker niet vreemd.