Huiselijk geweld of seksueel misbruik?

Facebookgoogle_pluslinkedinmailFacebookgoogle_pluslinkedinmail

Aspiratiecoach is ook een professioneel coach en ervaringsdeskundige voor volwassenen die te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld of seksueel misbruik.

Jij bent de moeite waard!

Seksueel misbruik en huiselijk geweld komen veel voor. Het kan iedereen overkomen, zowel mannen als vrouwen. Als dit in jouw leven een rol speelt of heeft gespeeld, kan dit later in je leven voor lichamelijke of geestelijke klachten zorgen. Je bent het zo waard dat je stappen gaat ondernemen om de gebeurtenissen uit het verleden of heden een andere plaats te laten innemen in je toekomst!

Leven na huiselijk geweld of seksueel misbruik

Als je ooit met deze gebeurtenissen te maken had, vraag ik me af hoe het nu met je is? Uit eigen ervaring van de Aspiratiecoach weet zij welke gevecht je levert, tegen het taboe, de schaamte, je gedeukt gevoel van eigenwaarde.

Deze gevoelens verdwijnen helaas niet zomaar. Aspiratiecoach weet uit eigen ervaring en die van anderen welke moeite het kost om een luisterend oor te vinden die niet (ver)oordelend is en die kan dienen als uitlaatklep. Als voormalig slachtoffer wil je begrepen worden en delen. Delen is namelijk helen.

Praktische vragen

In het kennismakingsgesprek zal door Aspiratiecoach worden bezien of gespecialiseerde hulpverlening reeds is ingezet of dat mogelijk nog gespecialiseerde hulp moet worden ingezet. Aspiratiecoach heeft voldoende mogelijkheden om je te verwijzen en/of te begeleiden naar de passende hulpverlening. Waarschijnlijk heb je op het moment van aanmelden bij de Aspiratiecoach al de nodige hulpverlening achter de rug. Je bent dan meer op zoek naar het bepalen van je vervolgstappen. Vragen hierbij kunnen gaan over je relatie, je huisvesting, je kinderen of je werk, eigenlijk praktische vragen waarvoor de hulpverlening niet bedoeld is.

Mogelijk wil je ook een einde maken aan de situatie waarin je nu verkeert en weet niet welke stappen je kunt zetten. Je weet niet of je de kracht hebt, of de financiële mogelijkheden om je voorgenomen stappen te kunnen zetten. Aspiratiecoach kan je inzicht geven in je krachten en je mogelijkheden om uit de situatie te komen. Aspiratiecoach is ook werkzaam in het sociale domein en heeft daarom ook zeer ruime ervaring met sociale wetgeving en contacten met hulpverlenende instanties.

Bepaal je nieuwe toekomst!

Ook kun je op zoek gaan hoe je het huiselijk geweld of het seksueel misbruik een plaats kunt geven in je leven waardoor het je niet belemmert in je toekomst. Het klinkt allemaal makkelijk, een plaats geven, maar het is een flinke uitdaging om je verleden zo min mogelijk van invloed te laten zijn op het heden. Het is de eigen ervaringsdeskundigheid, naast de professionele opleidingen, die de Aspiratiecoach meeneemt in de coachingsgesprekken met jou. Aspiratiecoach laat jou zien en beleven dat er een ander leven mogelijk is na huiselijk geweld en seksueel misbruik. Dit gaat in kleine stappen maar iedere stap voorwaarts is er een!!

 NLP coachingsmethoden en familieopstellingen

Aspiratiecoach heeft de mogelijkheid via NLP coachingmethodes en individuele familieopstellingen het verleden een betere plaats te geven in je toekomst. Voor familieopstellingen in groepen verwijs ik je naar mijn site www.familieopstellinglimburg.nl.

Groepscoaching/lotgenotencontact seksueel misbruik en huiselijk geweld.

Voor volwassenen met een verleden van seksueel misbruik en/of huiselijk geweld, die merken dat ze op bepaalde leefgebieden last hebben van het verleden kan groepscoaching cq. lotgenotencontact onder begeleiding van Aspiratiecoach meehelpen aan het helen. Dit kan gevolgd worden naar therapie maar ook voor mensen die geen therapie volgen maar wel die last ondervinden van hun verleden.

Er wordt gewerkt met een kleine groep (min. 3 en max. 4 personen). Veiligheid, vertrouwen en respect staan centraal. We werken per keer met een thema. Dit thema wordt de eerste keer door Aspiratiecoach gekozen daarna is het aan de groep om een thema in te brengen.

Het eerste thema is kennismaken met elkaar en we gaan in gesprek over hoe jij je voorstelt. De vragen hierbij kunnen zijn:

  • Wat vertel je de eerste keer over jezelf?
  • Wat vertel je in andere gezelschappen?
  • Wat vertel je wel en wat niet?
  • Wie bepaalt wat je wel en niet wilt vertellen?
  • Zou je dit ook van anderen willen horen?
  • Wanneer en bij wie vertel je over je verleden met seksueel misbruik en/of huiselijk geweld?

Door het bespreken in vaste thema’s hoor je hoe anderen hiermee omgaan en kun je tot andere inzichten komen.

De bijeenkomsten starten met een korte inleiding over het thema en daarna is er ruimte voor eigen inbreng. Enkele thema’s die aan bod kunnen komen:

  • Vertrouwen
  • Relaties
  • Vergeving
  • Intimiteit

Start groepscoaching en kosten

De prijs van de groepscoaching bedraagt 195 euro voor 5 bijeenkomsten. De groepscoaching vindt plaats op het praktijkadres van Aspiratiecoach of op de locatie Hotel Kasteel Geulzicht te Valkenburg. Zodra de groepscoaching van start gaat zal dit kenbaar worden gemaakt.

De groepscoaching gaat van start bij 3 aanmeldingen op iedere eerste zaterdagmiddag van de maand. U kunt zich aanmelden voor de groepscoaching via het contactformulier op deze website.

 

Facebookgoogle_pluslinkedinmailFacebookgoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *