vergoedingen coaching

Mogelijkheden voor vergoedingen van coaching door Aspiratiecoach!

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor coaching-counseling (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de ziektekostenverzekering
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. Het voordeel bij geen vergoeding is dat je eigen risico van 350 euro (2014) niet aangesproken wordt. Tevens vergoed een ziektekostenverzekeraar meestal maar 3 of 4 sessies. Het loont zich dus de moeite om naar de andere mogelijkheden tot vergoeding te kijken.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten in sommige gevallen inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Bedrijfskosten voor zelfstandigen
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

Via het UWV
Als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiƫle middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.