Werkwijze en tarieven

Werkwijze Aspiratiecoach

Aspiratiecoach helpt jou je doel te bereiken. Dat doel maken we zoveel mogelijk al helder in een kennismakingsgesprek van 45 minuten. Hierna bepalen we samen hoeveel gesprekken er nodig kunnen zijn om je doel te behalen. Hiervoor zet aspiratiecoach al haar kennis, kunde en vaardigheden in om je te helpen de benodigde stappen te maken. De stappen zet je uiteraard zelf want dat kun je!

Welke methode ik hiervoor gebruik is voor iedereen persoonlijk, uniek en geheel afhankelijk van jouw wensen. In het intakegesprek zal aspiratiecoach met jou bepalen welke methoden er worden ingezet. Bijstelling van je wensen kan op ieder moment in het traject. Indien blijkt dat er andere gespecialiseerde hulpverlening nodig is zal Aspiratiecoach jou hiernaar doorverwijzen. Hiervoor heeft Aspiratiecoach samenwerking gezocht met andere hulpverleners.

De coachingsgesprekken kunnen in de praktijk worden gehouden of op je wens ook bij je thuis. Indien je dit fijner vindt kan het ook op andere locaties. Ook dat zullen we samen bepalen in het intakegesprek of in het coachingstraject. Wil je dat Aspiratiecoach naar je toekomt of naar een andere locatie dan geldt het tarief van € 0,25 per kilometer.

Het is ook mogelijk om een enkel coachingsgesprek aan te vragen indien je enkel inzicht wil in  je situatie, mogelijkheden of je doelen of een luisterend oor zonder (voor)oordelen.

Gedragscode

Aspiratiecoach staat geregistreerd bij de St!r als erkend coach. Aspiratiecoach onderschrijft en werkt conform de Gedragscode voor professioneel begeleiders van de St!r.

Tarieven Aspiratiecoach

PARTICULIEREN:

Kennismakingsgesprek  45 minuten           €   45,00

Individuele coaching per uur                        €   65,00

Pakketprijs voor 5 uur                                    € 300,00
Voor partnerrelatiegesprekken geldt een toeslag van € 40,00 per sessie op het bovenstaande tarief.

BEDRIJVEN:

Kennismakingsgesprek  45 minuten           €   60,00

Individuele coaching per uur                        €   80,00

Overige voorkomende werkzaamheden of wensen in het kader van het coachingstraject zullen in onderling met uw bedrijf worden bepaald en vastgelegd.

Indien de gesprekken op een andere locatie plaatsvinden dan bij Aspiratiecoach.nl.  wordt naast de kilometervergoeding van € 0,25 de benodigde reistijd tegen de helft van het individuele coaching uurtarief doorberekend (buiten Heerlen). Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

Gesprekken, workshops en trainingen vinden normaal gesproken plaats tijdens kantooruren; voor begeleiding in avonduren en weekends geldt een toeslag.

Mocht je onverhoopt een geplande afspraak moeten afzeggen, dan worden tot 48 uur van tevoren geen kosten in rekening gebracht. Bij afzeggingen van 48 tot 24 uur van tevoren, en in geval van overmacht, wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Gesprekken die niet of niet op tijd zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.